Over onze stichting

Manege 't Hoefijzer

Manege ’t Hoefijzer is een stichting zonder winstoogmerk. Op deze plek bieden we, naast paardencoaching, mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking en mensen met psychische problemen de mogelijkheid om paard te rijden onder deskundige begeleiding. De manege is ook een plek waar mensen met een beperking – onder deskundige begeleiding – een zinvolle dagbesteding vinden; zoals het werken in de stal of kantine en het onderhouden van de tuin. ’t Hoefijzer is in het bezit van het landelijk erkende certificaat ‘Veilig Paardrijden’: een bevestiging van het streven naar veiligheid, kwaliteit en professionaliteit. Daarnaast heeft de manege het certificaat Paardenwelzijn, dit toont aan dat er met zorg met de dieren wordt omgegaan. De exploitatie van een manege brengt hoge kosten met zich mee. De inkomsten uit paardencoaching komen direct ten goede aan de verzorging van de paarden zodat  de kosten voor paardrijden door mensen met een beperking zo laag mogelijk gehouden kunnen worden. Verder is de stichting afhankelijk van subsidies en sponsoring.